Wijziging procedure voor de voorafbetalingen in 2019

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.
 
Wijziging van de gestructureerde mededeling
 
De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020.
 
De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.
 
Voor vennootschappen en andere ondernemingen en verenigingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.
 
Voor een vlotte en snelle verwerking van de betalingen is het belangrijk dat deze gestructureerde mededeling gebruikt wordt.