Voorafbetalingen 2018: data en vermeerderingspercentage

In 2018 wordt het meer dan ooit van belang voor vennootschappen om uw voorafbetalingen niet te vergeten. De aanzienlijke belastingvermeerdering kan mogelijk zijn gevolgen hebben. Trachten deze te vermijden is bijgevolg de boodschap.
 
Data 2018
 
U moet uw voorafbetalingen ten laatste doen op
 
• 10 april 2018 (voorafbetaling 1)
• 10 juli 2018 (voorafbetaling 2)
• 10 oktober 2018 (voorafbetaling 3)
• 20 december 2018 (voorafbetaling 4).
 
Deze data gelden voor ondernemingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
 
Vermeerderingspercentage minstens 6,75 %
 
Het vermeerderingspercentage voor aanslagjaar 2019 (inkomsten van 2018) bedraagt 2,25 keer de basisrentevoet van 3%. Daardoor bedraagt het vermeerderingspercentage in de vennootschapsbelasting minimaal 6,75%.
 
Vennootschappen worden vanaf aanslagjaar 2019 (boekjaar dat start vanaf 1 januari 2018) vanaf de eerste euro gesanctioneerd.
 
Ook ondernemers in de personenbelasting moeten voorafbetalingen doen. Voor hen blijft het vermeerderingspercentage voor 2018 op 2,25 %.
 
Een voorbeeld
 
Over de inkomsten van 2018 is uw vennootschap 150.000 euro belastingen verschuldigd.
 
Als u geen voorafbetalingen doet bent u 10.125 euro vermeerdering verschuldigd 
(= 150.000 x 6,75 %). Door voorafbetalingen te doen, vermijdt u deze vermeerdering.
 
U doet voorafbetalingen op 10 april (50.000), 10 oktober (30.000) en 20 december (40.000). Op 10 juli doet u geen voorafbetalingen.
 
• 10 april: 50.000 × 9,00 % = 4.500 euro
• 10 juli: 0 × 7,50 % = 0 euro
• 10 oktober: 30.000 × 6,00 % = 1.800 euro
• 20 december: 40.000 × 4,50 % = 1.800 euro
• Totaal = 8.100 euro
 
Uw vennootschap heeft onvoldoende voorafbetalingen gedaan en is een vermeerdering van 2.025 euro (10.125 – 8.100) verschuldigd.
 
Kleine vennootschappen worden gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting niet geconfronteerd met een belastingvermeerdering.
 
Hetzelfde geldt ook voor zelfstandigen die zich in de vorige drie jaren voor de eerste maal als zelfstandige in een hoofdberoep hebben gevestigd. 
 
Bonificatie
 
Een bonificatie, zijnde een belastingvermindering, kan worden verleend aan alle natuurlijke personen (NOOIT aan vennootschappen en bedrijfsleiders) die nog belastingen op hun inkomsten verschuldigd zijn.
 
• 1ste voorafbetaling: 1,5%
• 2de voorafbetaling: 1,25%
• 3de voorafbetaling: 1,00%
• 4de voorafbetaling: 0,75%
 
Hierover meer weten? Neem gerust met ons contact op.