Privacy policy

Teneinde onze dienstverlening optimaal te kunnen uitoefenen verzamelen wij persoonlijke informatie en identiteitsgegevens. Deze gegevens worden op eerlijke en rechtmatige wijze verzameld en verwerkt met het oog op welbepaalde, expliciete en legitieme doeleinden. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens worden bewaard te beschermen tegen onwettige toegang, ongeoorloofde toegang en tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om altijd een hoge graad van bescherming te verzekeren.

U kan uw identiteitsgegevens ten allen tijde controleren, verbeteren of verwijderen door ons te contacteren op volgend e-mailadres: info@boekhoudkantoormarien.be