Loon cash uitbetalen in uw horecazaak mag niet meer!

Van degenen die nog niet op de hoogte zijn geven wij u graag mee dat verboden is om in uw horecazaak loon cash uit te betalen.

Een wetswijziging maakte het duidelijk dat werkgevers de lonen verplicht per overschrijving, circulaire cheque of postassignatie moeten betalen.

Deze nieuwe regel geldt voor alle werknemers, ook voor bvb. gelegenheidswerknemers, flexi-jobbers e.a..

Wat zijn de mogelijke sancties?

Als u het verbod niet naleeft, wordt dit feit gelijkgesteld met het niet betalen van het loon. Uw onderneming riskeert bijgevolg:

•             dat de werknemer zijn loon een tweede maal vordert;

•             de sancties voorzien voor het niet uitbetalen van het loon, namelijk een sanctie van niveau 2 van het sociaal strafwetboek (een strafrechtelijke geldboete van 300 tot 3.000 euro of een administratieve geldboete van 50 tot 1.500 euro).
Deze geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor u de nieuwe richtlijnen niet respecteerde.