Een forfaitaire onkostenvergoeding invoeren

Diverse kleine uitgaven worden door een werknemer in het kader van zijn arbeidsovereenkomst betaald, maar zijn eigenlijk ten laste van de werkgever. Voorbeelden hiervan zijn o.a. parkingtickets, restaurantkosten en verplaatsingskosten met openbaar vervoer.

 

De terugbetaling door de werkgever kan op basis van werkelijke bewijsstukken of op forfaitaire basis. Bij een uitbetaling van een forfaitaire onkostenvergoeding dient deze forfait onderbouwd te zijn op basis van bewijsstukken of redelijke normen.

 

De (forfaitaire) terugbetaling van kosten wordt niet als belastbaar inkomen beschouwd.

 

De bedoeling van de terugbetaling is niet om een financieel voordeel te laten ontstaan maar de dekking van de gemaakte kosten te vergoeden. Uiteraard moet het hier gaan om beroepsmatige uitgaven.

 

Omschrijf duidelijk welke kosten worden gedekt, dit om discussie bij controle te vermijden.