Btw-regime controleren op Intervat

Goed nieuws voor alle ondernemingen die regelmatig hier in België werken in onroerende staat verrichten. Sinds deze zomer is het mogelijk om via INTERVAT Belgische btw-nummers na te kijken. In het bijzonder kan u de geldigheid, de datum van activering en het btw-regime achterhalen.
 
Dit zorgt ervoor dat u kan te weten komen of u terecht de btw mag verleggen. Vele onder u gebruikten ten onrechte de Europese VIES-website om na te gaan of de verleggingsregeling kon toegepast worden. Daar komt nu een eind aan.
 
Met de tool ‘btw-regimes” op INTERVAT kan u voortaan te weten komen of uw onderneming facturen mag opmaken met verlegging van heffing van de btw.
 
Ter informatie geven wij graag nog even mee dat de tegenpartij aan volgende voorwaarden moet voldoen om de verleggingsregel toe te passen:
  • een in België gevestigde btw-plichtige is gehouden tot het indienen van de periodieke btw-aangifte;
  • een niet in België gevestigde btw-plichtige is die in België over een aansprakelijk vertegenwoordiger beschikt.

 

Voor meer info, neem gerust met ons contact op.