Onze nieuwspagina

Als mandataris bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de vennootschapsbijdrage

20 juni 2016

Jaarlijks ontvangen de vennootschap een uitnodiging tot betaling van de vennootschapsbijdrage, daarin wordt vriendelijk verzocht om deze vóór 30 juni  te betaald aan het sociaal verzekeringsfonds.

Sanctie bij laattijdige betaling

Factuur bepaalt opeisbaarheid btw in 2016

23 mei 2016

Factuur bepaalt opeisbaarheid btw in 2016

Vanaf 1 januari 2016 werden de regels inzake de opeisbaarheid van de BTW sterk vereenvoudigd. De regering heeft de opeisbaarheid van de BTW

Omzetdrempel kleine ondernemingen gestegen

12 mei 2016

De omzetdrempel van kleine ondernemingen inzake BTW werd met ingang vanaf 1 januari 2016 opgetrokken naar 25.000 euro.

 

Kan iedereen de regeling toepassen?

Hoe wordt uw bedrijfswagen belast in 2016?

26 maart 2016

Als u uit de vennootschap een bedrijfswagen mag gebruiken, kan u zich de vraag stellen of u voor het gebruik van die wagen belastbaar bent op een voordeel. In dit artikel geven we u een korte toelichting over de algemene regels voor inkomstenjaar

Is het toegelaten een akkoord te sluiten met een gefailleerde klant over zijn nog openstaande schuld?

2 maart 2016

U komt in een situatie terecht dat U voor € 2.500,00 goederen leverde aan uw klant en dat hij hiervan nog € 750 verschuldigd is maar de klant legde ondertussen de boeken neer. U wil