Onze nieuwspagina

Inhoudingsplicht voor sociale en fiscale schulden bij bouwwerken: hoe zit het in mekaar?

25 juni 2016

In de bouwsector bestaat er een inhoudingsplicht voor aannemers die sociale of fiscale schulden hebben. Bij de betaling van (een gedeelte van) de werken moet er worden nagegaan of de (onder)aannemer op dat ogenblik sociale of fiscale schulden

Als mandataris bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de vennootschapsbijdrage

20 juni 2016

Jaarlijks ontvangen de vennootschap een uitnodiging tot betaling van de vennootschapsbijdrage, daarin wordt vriendelijk verzocht om deze vóór 30 juni  te betaald aan het sociaal verzekeringsfonds.

Sanctie bij laattijdige betaling

Omzetdrempel kleine ondernemingen gestegen

12 mei 2016

De omzetdrempel van kleine ondernemingen inzake BTW werd met ingang vanaf 1 januari 2016 opgetrokken naar 25.000 euro.

 

Kan iedereen de regeling toepassen?

Is het toegelaten een akkoord te sluiten met een gefailleerde klant over zijn nog openstaande schuld?

2 maart 2016

U komt in een situatie terecht dat U voor € 2.500,00 goederen leverde aan uw klant en dat hij hiervan nog € 750 verschuldigd is maar de klant legde ondertussen de boeken neer. U wil