Onze nieuwspagina

Rekening in het buitenland? Melden is de boodschap

10 november 2016

Wanneer u in het bezit bent van een buitenlandse rekening, ook al is dit maar voor enkele maanden, dient u over te gaan tot een melding bij de Nationale Bank van België.
Deze melding dient ten laatste bij het indienen van uw aangifte

De meest voorkomende vormen van fraude

19 september 2016

Meerdere vormen van fraude teisteren vandaag het bedrijfsleven. Helaas vallen ook kmo's meer en meer ten prooi aan fraudepraktijken. De schade die ze aanrichten, kan voor uw organisatie nefast zijn. U kan de gevolgen echter aanzienlijk beperken

Fiscus vereenvoudigt bewijs vrijstelling Intracommunautaire (IC)-levering

25 juli 2016

Wanneer een btw-plichtige vanuit België goederen levert naar een btw-plichtige in een andere lidstaat van de EU, dan is die levering in België vrijgesteld als een intracommunautaire levering (art. 39bis Wbtw).

Om die vrijstelling

Inhoudingsplicht voor sociale en fiscale schulden bij bouwwerken: hoe zit het in mekaar?

25 juni 2016

In de bouwsector bestaat er een inhoudingsplicht voor aannemers die sociale of fiscale schulden hebben. Bij de betaling van (een gedeelte van) de werken moet er worden nagegaan of de (onder)aannemer op dat ogenblik sociale of fiscale schulden

Als mandataris bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de vennootschapsbijdrage

20 juni 2016

Jaarlijks ontvangen de vennootschap een uitnodiging tot betaling van de vennootschapsbijdrage, daarin wordt vriendelijk verzocht om deze vóór 30 juni  te betaald aan het sociaal verzekeringsfonds.

Sanctie bij laattijdige betaling