Onze nieuwspagina

Einde verhaal voor de forfaitaire grondslag bij gebruik geregistreerde kassa

De nieuwe wetgeving die de geregistreerde kassa in goede banen leidt, sluit alle ondernemers die hierop beroep moeten doen uit van de forfaitaire regeling inzake inkomstenbelastingen.

Uitsluiting

Hoeveel BTW moet u aanrekenen bij de verkoop van uw tweedehands voertuig?

Het autosalon staat weer voor de deur en het leek ons dan ook het ideaal moment om het fiscaal regime bij de verkoop van uw huidige wagen nog een keer toe te lichten.

Daarom leggen we graag nog eens uit hoe het in mekaar zit.

 

Rekening in het buitenland? Melden is de boodschap

Wanneer u in het bezit bent van een buitenlandse rekening, ook al is dit maar voor enkele maanden, dient u over te gaan tot een melding bij de Nationale Bank van België.
Deze melding dient ten laatste bij het indienen van uw aangifte

De meest voorkomende vormen van fraude

Meerdere vormen van fraude teisteren vandaag het bedrijfsleven. Helaas vallen ook kmo's meer en meer ten prooi aan fraudepraktijken. De schade die ze aanrichten, kan voor uw organisatie nefast zijn. U kan de gevolgen echter aanzienlijk beperken

Fiscus vereenvoudigt bewijs vrijstelling Intracommunautaire (IC)-levering

Wanneer een btw-plichtige vanuit België goederen levert naar een btw-plichtige in een andere lidstaat van de EU, dan is die levering in België vrijgesteld als een intracommunautaire levering (art. 39bis Wbtw).

Om die vrijstelling