Onze nieuwspagina

Voortaan online registratie huurcontracten mogelijk

MyRent

Sinds januari 2017 kunnen alle huurovereenkomsten (verhuur, onderhuur en overdracht van huur) online geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën (www.myrent.be

Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen.

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers ('klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

Nieuw statuut voor de student-zelfstandige

Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen een eigen statuut van student-zelfstandige aanvragen. De regering wil zo het

Belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen aanslagjaar 2018

De belastingplichtigen die geen of onvoldoende voorafbetalingen doen kunnen voor aanslagjaar 2018 stuiten om een vermeerderingspercentage dat minimum 2,25%

Mijn geregistreerde kassa valt uit - wat nu?

Je beschikt over een geregistreerde kassa systeem (GKS) en er is een stroompanne of een defect aan de kassa, dit zijn problemen die zich regelmatig voor doen bij een drukke service. Wat