Onze nieuwspagina

Tax shelter voor startende ondernemingen

Een bijzonder interessante boost om uw onderneming volledig te ontplooien, is de tax shelter. Dit is een maatregel die startende ondernemers op zoek naar kapitaal op de goeie weg kunnen helpen.

Verwar de tax shelter voor bedrijven niet met

Bewijs intracommunautaire levering via “bestemmingsdocument”

Intracommunautaire leveringen van goederen zijn vrijgesteld van BTW maar om deze vrijstelling te verkrijgen moet wel het bewijs van de effectieve uitvoer van de goederen geleverd worden.

In de praktijk duiken hier vaak problemen op, het is

Tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in bijberoep uitoefenen mogelijk? De “springplank naar zelfstandige” kan een stap in de goeie richting zijn

Als u een werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangt en toch dolgraag een eigen zaak uit de grond wil stampen, kan je sinds kort gebruik maken van de interessante maatregel “Springplak naar zelfstandige”.

Kwartaalvoorschotten BTW definitief afgeschaft vanaf 1 april 2017

In het kader van een verdere vereenvoudiging van de complexe btw-regels worden de verplichte kwartaalvoorschotten voor btw-kwartaalaangevers met ingang vanaf 1 april 2017 afgeschaft. Een recente publicatie in het Belgisch

Voordeel gratis verwarming en elektriciteit aanslagjaar 2017

Als er verwarming en elektriciteit kosteloos aan u wordt verleend wordt dit door de fiscus gewaarderd d.m.v. een voordeel alle aard, ongeacht wat u effectief verbruikt.

Er wordt wel een verschil gemaakt of de genieter van de kosteloze