Onze nieuwspagina

Belastbaar voordeel rekening-courant 10,20% voor inkomstenjaar 2020

7 maart 2021

Van zodra een bedrijfsleider geld leent bij zijn vennootshap moet hij hier ofwel intresten op betalen ofwel zal de bedrijfsleider persoonlijk belast worden via een voordeel in natura. Dit voordeel gratis lening kennen wij als fictieve

Een forfaitaire onkostenvergoeding invoeren

7 maart 2021

Diverse kleine uitgaven worden door een werknemer in het kader van zijn arbeidsovereenkomst betaald, maar zijn eigenlijk ten laste van de werkgever. Voorbeelden hiervan zijn o.a. parkingtickets, restaurantkosten en verplaatsingskosten met

Dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en Verenigingen – van toepassing sedert 1 januari 2020

12 mei 2020

Het nieuwe vennootschapsrecht trad in werking op 1 mei 2019. Voor vennootschappen die voor deze datum reeds bestonden werd er een overgangsperiode voorzien.

Sedert 1 januari 2020 zijn wel de zogenaamde “dwingende bepalingen” van het WVV

Goed nieuws voor starters: BTW-krediet sneller terugbetaald

9 februari 2020

Startende ondernemers kunnen vaak alle financiële middelen gebruiken om niet gebukt te gaan onder cashflowproblemen. De voorziene buffer kan door omstandigheden alle kanten uitgaan.

 

Vanaf nu voorziet een nieuw Koninklijk Besluit

Welkom op onze nieuwe locatie!

14 november 2019

Langs deze weg willen wij u met trots onze verhuis naar een nieuwe locatie aankondigen. Een nieuw begin en slechts enkele straten verwijderd van onze 'oude' locatie.

Op onze nieuwe locatie beschikken we over extra ruimte en uitgebreidere