Belastbaar voordeel rekening-courant 10,20% voor inkomstenjaar 2020

Van zodra een bedrijfsleider geld leent bij zijn vennootshap moet hij hier ofwel intresten op betalen ofwel zal de bedrijfsleider persoonlijk belast worden via een voordeel in natura. Dit voordeel gratis lening kennen wij als fictieve debetintresten.

Voor inkomstenjaar 2020 bedraagt de intrestvoet 10,20%.

Dit percentage van 10,20% moet maandelijks berekend worden op de gemiddelde debetstand van de rekening-courant, dus op de som van de debetstand op de eerste en op de laatste dag van de maand, gedeeld door twee. Zijn er echter geen belangrijke schommelingen geweest, dan aanvaardt de fiscus ook dat het voordeel op jaarbasis berekend wordt.