Afschaffing btw-attest 6%

In het begin van dit jaar kwam er voor aannemers positief nieuws uit de bus. Het befaamde 6% btw-attest dat verplicht opgemaakt diende te worden bij renovatie van een woning wordt vervangen door een vermelding op de factuur.

Vanaf 1 januari 2022 wordt het attest vervangen door volgende vermelding op de factuur:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

 

Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn. De afnemer wordt dan ook aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.

Deze factuurvermelding zorgt ervoor dat de aannemer niet langer aansprakelijk gesteld kan worden bij de foutieve toepassing van het tarief van 6%. Enkel wanneer de klant de opgemaakte factuur binnen één maand na ontvangst van de factuur betwist moet de aannemer actie ondernemen en ervoor zorgen dat het juiste btw-tarief toegepast zal worden

(ter info: tot 30 juni 2022 mogen aannemers nog gebruik maken van het attest