• kwalitatief, zorgvuldig en nauwkeurig
    werk afleveren is onze prioriteit

    Voortdurend verbeteren zit in ons bloed

Over ons

Wie zijn onderneming de aandacht wil geven die ze verdient, kan het breder zien dan boekhouding en fiscaliteit alleen. Daarom levert Boekhoudkantoor Marien een totaalpakket, die u ondersteunt in alle aspecten van uw ondernemerschap.

Ons kantoor, bemand met specialisten, garandeert u een uitzonderlijke expertise op zakelijk vlak, ook als het uw persoonlijke toestand betreft. Daarom is het opbouwen van een vertrouwensrelatie ons doel. Dat maakt het ons mogelijk om uw zaak des te beter en verder te optimaliseren.

Aarzel niet contact op te nemen met ons kantoor. Volgens onze deontologie is het eerste gesprek immers gratis.

Wij hopen u spoedig welkom te heten!

Onze diensten

No front page content has been created yet.

Onze medewerkers

Nieuws in de kijker

Fiscus vereenvoudigt bewijs vrijstelling Intracommunautaire (IC)-levering

25 juli 2016

Wanneer een btw-plichtige vanuit België goederen levert naar een btw-plichtige in een andere lidstaat van de EU, dan is die levering in België vrijgesteld als een intracommunautaire levering (art. 39bis Wbtw).

Om die vrijstelling te verantwoorden moet de verkoper kunnen aantonen dat:

Inhoudingsplicht voor sociale en fiscale schulden bij bouwwerken: hoe zit het in mekaar?

25 juni 2016

In de bouwsector bestaat er een inhoudingsplicht voor aannemers die sociale of fiscale schulden hebben. Bij de betaling van (een gedeelte van) de werken moet er worden nagegaan of de (onder)aannemer op dat ogenblik sociale of fiscale schulden heeft. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over deze verplichting, zowel over de manier waarop deze moet toegepast worden als voor wie de verplichting geldt. Toch is het belangrijk goed op de hoogte te zijn want het niet naleven van de inhoudingsplicht kan vervelende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming.

Als mandataris bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de vennootschapsbijdrage

20 juni 2016

Alle vennootschappen ontvingen in mei hun uitnodiging tot betaling van de vennootschapsbijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage moet vóór 30 juni betaald zijn aan het sociaal verzekeringsfonds. De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag en dient om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren.

Sanctie bij laattijdige betaling

Factuur bepaalt opeisbaarheid btw in 2016

23 mei 2016

Factuur bepaalt opeisbaarheid btw in 2016

Vanaf 1 januari 2016 werden de regels inzake de opeisbaarheid van de BTW sterk vereenvoudigd. De regering heeft de opeisbaarheid van de BTW opnieuw gekoppeld aan de uitreiking van de factuur.

De complexe regels die in 2013 het levenslicht zagen worden definitief in de prullenmand gegooid, nu gaan we een andere weg op.

Factuurdatum speelt hoofdrol

Hoe wordt uw bedrijfswagen belast in 2016?

26 maart 2016

Als u uit de vennootschap een bedrijfswagen mag gebruiken, kan u zich de vraag stellen of u voor het gebruik van die wagen belastbaar bent op een voordeel. In dit artikel geven we u een korte toelichting over de algemene regels voor inkomstenjaar 2016 en bekijken we een aantal mogelijkheden om het voordeel te ontwijken of te verminderen.

Vanaf wanneer is er een voordeel?

De regel is simpel, van zodra u één kilometer privé-verplaatsing op uw teller hebt staan, zal u belast worden op een voordeel.

MEEST

RECENTE

VACATURES

29 juni 2016
Jouw functie Je beheert zelfstandig een gevarieerde...
29 juni 2016
Jouw functie Als junior dossierbeheerder sta je in voor...